FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS – JELENTKEZÉSI LAP

A pályázati adatlap kitöltése előtt kérjük, olvassa el a pályázati útmutatót! Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázati adatlap a kitöltést és elmentést követően utólag nem módosítható és a félbehagyott kitöltés későbbi időpontban nem folytatható!

GDPR nyilatkozat

A Salva Vita Alapítvány a szakmai tevékenység dokumentálása céljából indokolt és szükséges személyes és különleges adatok kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) előírásainak megfelelően végzi: adatvédelmi tájékoztató
A Fogyatékosság-barát Munkahely pályázatot lebonyolító Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. jogosult a támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrzésére, és ebből a célból, az érintett személy hozzájárulása alapján, az általa megadott személyes és különleges adatok szükséges mértékben történő megismerésére. A pályázat támogatója – az Emberi Erőforrások Minisztériuma – jogosult anonimizált statisztikai adatokba történő betekintésre, illetve statisztikai célú felhasználásra.
Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, megértettem, és tudomásul veszem:

ADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK5001000


A Salva Vita Alapítvány keresett meg minketOnline hírekben olvastukKözösségi média felületen láttukMás szervezettől hallottunk rólaPályázatfigyelő oldalon láttukIsmerőstől hallottunk rólaTV-ből, rádióból értesültünk rólaEgyéb

Minősítési terület 1: Elköteleződés

A szervezet elköteleződést mutat a fogyatékos/megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása és foglalkoztatási gyakorlatainak a fejlesztése iránt – a vezetés elkötelezett, felkészült a téma tudatos kezelésére, a szervezet irányelveket, javaslatokat fogalmaz meg a témában.
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500

Minősítési terület 2: Know-how

A szervezet intenzív tudásátadásra törekszik a fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek integrációja témakörében, annak érdekében, hogy a munkatársak a témát illetően kellő magabiztosságra és jártasságra tehessenek szert. A szervezet munkatársai így felkészültté válhatnak a fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek fogadására, és beilleszkedésük segítésére. Tapasztalatait és tudását más szervezetekkel is megosztja.
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500

Minősítési terület 3: Szervezeti folyamatok

A szervezet olyan folyamatokat alakított ki és ezáltal olyan működő folyamatokkal rendelkezik, melyek révén a fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek felmerülő igényeire azonnal és hatékonyan tud reagálni.
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500500
500

500

500


500
500

500


500


500

Minősítési terület 4: Toborzás

A szervezet a fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek toborzása terén kiemelkedő teljesítményt mutat, a toborzási folyamatot akadálymentesíti, illetve a fogyatékos/megváltozott munkaképességű munkavállalók számát folyamatosan bővíti.
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500

Minősítési terület 5: Megtartás

A szervezet a fogyatékos/megváltozott munkaképességű munkavállalók megtartása érdekében folyamatokat alakít ki, és specifikus akciókat valósít meg, ide értve például a képzési, előmeneteli lehetőségek biztosítását, vagy az aktuális járványügyi helyzetben tett extra intézkedések bevezetését.
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500

Minősítési terület 6: Termékek és szolgáltatások

A szervezet termékei és szolgáltatásai megtervezése és kivitelezése során figyelembe veszi a fogyatékos és egészségkárosodott vásárlók, ügyfelek, felhasználók igényeit, ezeket mint szempontokat a tervezésbe beépíti, szolgáltatásaihoz egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a fogyatékos és egészségkárosodott személyek részére.
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500

Minősítési terület 7: Beszállítók és partnerek

A szervezet partnerei és beszállítói megfelelnek azon elvárásoknak, melyeket a szervezet megváltozott munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatos foglalkoztatási gyakorlatából adódóan velük szemben támaszt, a szervezet és a partnerek esélyegyenlőségi politikája összhangban van egymással, a szervezet a partnerek kiválasztásakor esélyegyenlőségi szempontokat is tekintetbe vesz.
500

500

500


500
500

500

500500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500

Minősítési terület 8: Kommunikáció

A szervezet a megváltozott munkaképességű személyekkel való/megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos kommunikációt illetően a diszkriminációmentesség elvét maximálisan figyelembe veszi, és amennyiben szükséges, a kommunikáció eredményessége érdekében akadálymentesít.
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500

Minősítési terület 9: Munkakörnyezet

A munkakörnyezet akadálymentes és ahol szükséges, a szervezet a foglalkoztatás akadálymentesítéséhez szükséges átalakításokat megteszi, a munkakörülmények megfelelő kialakítása érdekében szakértőt von be.
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500

Minősítési terület 10: Szoftverek és IT infrastruktúra

A szervezetnél használt eszközök és szoftverek akadálymentesek, illetve amennyiben ezirányú igény merül fel, a szervezet igyekszik a szükséges eszközöket beszerezni/átalakításokat elvégezni.
0

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500
500

500

500


500

Minősítési terület +1: Egyéb

Amennyiben az Önök szervezete olyan akciót valósított meg a fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása terén, mely a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható, kérjük, ebben a pontban fejtse ki!
1000


1000


1000