GYIK

Mi a Fogyatékosság-barát Munkahely díj elnyerésének feltétele?

Az elismerés megszerzéséhez az alábbi területeken megvalósított fejlesztést/fejlesztéseket szükséges igazolni.

 • Elköteleződés (a szervezet elköteleződést mutat a fogyatékos/megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása és foglalkoztatási gyakorlatainak a fejlesztése iránt – a vezetés elkötelezett, felkészült a téma tudatos kezelésére, a szervezet irányelveket, javaslatokat fogalmaz meg a témában)
 • Know-how (a szervezet intenzív tudásátadásra törekszik a fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek integrációja témakörében, annak érdekében, hogy a munkatársak a témát illetően kellő magabiztosságra és jártasságra tehessenek szert. A szervezet munkatársai így felkészültté válhatnak a fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek fogadására, és beilleszkedésük segítésére. Tapasztalatait és tudását más szervezetekkel is megosztja.)
 • Szervezeti folyamatok (a szervezet olyan folyamatokat alakított ki és ezáltal olyan működő folyamatokkal rendelkezik, melyek révén a fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek felmerülő igényeire azonnal és hatékonyan tud reagálni)
 • Toborzás (a szervezet a fogyatékos/megváltozott munkaképességű személyek toborzása terén kiemelkedő teljesítményt mutat, a toborzási folyamatot akadálymentesíti, illetve a fogyatékos/megváltozott munkaképességű munkavállalók számát folyamatosan bővíti)
 • Megtartás (a szervezet a fogyatékos/megváltozott munkaképességű munkavállalók megtartása érdekében folyamatokat alakít ki, és specifikus akciókat valósít meg, ide értve például a képzési, előmeneteli lehetőségek biztosítását, vagy az aktuális járványügyi helyzetben tett extra intézkedések bevezetését)
 • Termékek és szolgáltatások (a szervezet termékei és szolgáltatásai megtervezése és kivitelezése során figyelembe veszi a fogyatékos és egészségkárosodott vásárlók, ügyfelek, felhasználók igényeit, ezeket mint szempontokat a tervezésbe beépíti, szolgáltatásaihoz egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a fogyatékos és egészségkárosodott személyek részére)
 • Beszállítók és partnerek (a szervezet partnerei és beszállítói megfelelnek azon elvárásoknak, melyeket a szervezet megváltozott munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatos foglalkoztatási gyakorlatából adódóan velük szemben támaszt, a szervezet és a partnerek esélyegyenlőségi politikája összhangban van egymással, a szervezet a partnerek kiválasztásakor esélyegyenlőségi szempontokat is tekintetbe vesz)
 • Kommunikáció (a szervezet a megváltozott munkaképességű személyekkel való/megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos kommunikációt illetően a diszkriminációmentesség elvét maximálisan figyelembe veszi, és amennyiben szükséges, a kommunikáció eredményessége érdekében akadálymentesít)
 • Munkakörnyezet (a munkakörnyezet akadálymentes és ahol szükséges, a szervezet a foglalkoztatás akadálymentesítéséhez szükséges átalakításokat megteszi, a munkakörülmények megfelelő kialakítása érdekében szakértőt von be)
 • Szoftverek és IT infrastruktúra (a szervezetnél használt eszközök és szoftverek akadálymentesek, illetve amennyiben ezirányú igény merül fel, a szervezet igyekszik a szükséges eszközöket beszerezni/átalakításokat elvégezni)
Kik pályázhatnak az elismerésre?

A Fogyatékosság-barát Munkahely díjra és a kapcsolódó logó használatára bármely nyílt munkaerő-piaci munkáltató pályázhat: az üzleti szférából kis-, közép- és nagyvállalatok jelentkezését várjuk, emellett pályázatot nyújthatnak be a közszféra szereplői és civil szervezetek is.

Mi zárja ki a jelentkezést?

A díjra rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek nem pályázhatnak.

Hogyan kell pályázni?

Pályázni a www.fbm.hu oldalon található Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés pályázati adatlap kitöltésével lehet.

Melyik adatlapot kell kitölteni az új pályázóknak?

Amennyiben Ön első alkalommal pályázik a Fogyatékosság-barát Munkahely díjra, az alábbi linkre kattintva töltheti ki a pályázati űrlapot: http://fbm.hu/fogyatekossag-barat-munkahely-elismeres/

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázati adatlap kitöltést és mentést követően utólag nem módosítható, valamint a félbehagyott kitöltés későbbi időpontban nem folytatható!

Segítségképpen honlapunkon elérhetővé tettük a kérdéseket tartalmazó üres pályázati adatlapot is, mely kitöltést megelőzően áttekinthető. A sablon az alábbi linkről tölthető le: http://fbm.hu/palyazati-utmutatok/

Mikor kell/lehet megújítani az elismerést?

Mivel a pályázat kiírása a 2019-es évben elmaradt, ezért a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerésre az alábbiak szerint lehet újra pályázni:

 • Azon szervezetek, akik 2017-ben kapták meg/újították meg az elismerésüket, a 2020-as évben hosszabbíthatják meg a pályázatukat
 • Azon szervezetek, akik 2018-ban kapták meg/újították meg az elismerésüket, a 2021-es évben hosszabbíthatják meg a pályázatukat
Melyik adatlapot kell kitölteni az újra pályázóknak?

Amennyiben Ön meglévő pályázatát szeretné a következő két évre meghosszabbítani, az alábbi linkre kattintva töltheti ki a pályázati űrlapot: http://fbm.hu/fogyatekossag-barat-munkahely-elismeres/

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázati adatlap kitöltést és mentést követően utólag nem módosítható, valamint a félbehagyott kitöltés későbbi időpontban nem folytatható!

Segítségképpen honlapunkon elérhetővé tettük a kérdéseket tartalmazó üres pályázati adatlapot is, mely kitöltést megelőzően áttekinthető. A sablon az alábbi linkről tölthető le: http://fbm.hu/palyazati-utmutatok/

Mi a pályázatok beadásának határideje 2020-ban?

2020-ben a pályázatok beadásának határideje: 2020. július 31. 23:59 az új pályázók és az újra pályázók esetében is.

Mikor várható a monitorozás és mi történik a monitorozás során?

A pályázat formai és tartalmi elbírálása kiegészül a monitorozással, amelyre:

 • új pályázók esetén a rövid távú vállalások megvalósítását követően, előreláthatólag 2020. szeptember – október folyamán kerül sor, személyes vagy online prezentáció formájában. A prezentációt az Alapítvány által előre meghatározott szempontrendszer alapján kérjük kidolgozni, a formai és tartalmi követelményekről az Alapítvány munkatársai a prezentáció időpontját megelőzően tájékoztatják a pályázókat.
 • a pályázatukat hosszabbítók esetén 2020. augusztustól esedékes, online interjúk és beszámoló formájában. Az Alapítvány munkatársai emellett helyszíni ellenőrzést tarthatnak a szervezet telephelyén is, melyről a szervezet kapcsolattartóját előzetesen (min. két héttel a találkozót megelőzően) tájékoztatják.
 • A kétéves pályázati ciklus felénél, azaz a pályázat benyújtását követő egy év elteltével időszakos beszámoló benyújtása szükséges, melyben a pályázó beszámol az első év során megvalósított intézkedéseiről, akcióiról. A beszámoló formai és tartalmi követelményeiről az Alapítvány munkatársai a beszámoló leadási határidejét megelőzően tájékoztatják a pályázókat.
Milyen igazoló dokumentumokat kell bemutatni a monitorozás során?

Minden olyan dokumentumot, amit a pályázata benyújtásakor bizonyító erejű dokumentumként a pályázati felületre is feltöltött. Igazoló dokumentum lehet például fénykép, jelenléti ív, vállalati dokumentum, stb.  Bizonytalanság, kérdés esetén kérjük, egyeztesse az Alapítvány munkatársaival, hogy a kérdéses dokumentum bizonyító erejű-e a pályázat szempontjából. Elérhetőségünk: https://fbm.hu/kapcsolat/