Példakép Díj – az év megváltozott munkaképességű munkavállalója

A jelölő lap kitöltése előtt kérjük, olvassa el a pályázati útmutatót!
Felhívjuk a figyelmét, hogy Példakép Díjra csak abban az esetben jelölheti munkatársát, ha vállalata legalább 2. alkalommal pályázik a Fogyatékosság-barát Munkahely díjra és idén esedékes a pályázat hosszabbítása.
A jelölő lap a kitöltést és elmentést követően utólag nem módosítható és a félbehagyott kitöltés későbbi időpontban nem folytatható!

GDPR nyilatkozat

A Salva Vita Alapítvány a szakmai tevékenység dokumentálása céljából indokolt és szükséges személyes és különleges adatok kezelését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) előírásainak megfelelően végzi: adatvédelmi tájékoztató
A Fogyatékosság-barát Munkahely pályázatot lebonyolító Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. jogosult a támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrzésére, és ebből a célból, az érintett személy hozzájárulása alapján, az általa megadott személyes és különleges adatok szükséges mértékben történő megismerésére. A pályázat támogatója – az Emberi Erőforrások Minisztériuma – jogosult anonimizált statisztikai adatokba történő betekintésre, illetve statisztikai célú felhasználásra.
Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, megértettem, és tudomásul veszem:

ADATOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
500


A Salva Vita Alapítvány keresett meg minketOnline hírekben olvastukKözösségi média felületen láttukMás szervezettől hallottunk rólaPályázatfigyelő oldalon láttukIsmerőstől hallottunk rólaTV-ből, rádióból értesültünk rólaEgyéb


IgenNem

A Példakép díjra nem pályázhat

JELÖLŐ LAP

  • mióta dolgozik a jelölt a szervezetnél?
  • mi a feladata és milyen szerepet tölt be a szervezeten belül?
  • milyen emberi kvalitásokkal rendelkezik, milyen ember ő? Hogyan vélekednek róla a munkatársai, milyennek látják őt?
  • melyek a fő kompetenciái, erősségei?
  • milyen jellegű érintettséggel rendelkezik?
  • mik az eddig elért szakmai eredményei?
  • miért példakép mások számára? Ki más jelölné még őt Példakép díjra az Önök szervezetében?


5000